οικονομία Βασίλειος Γκίκας

Η Ιστορία της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας. Παγκόσμια απόκλιση ακολουθούμενη από σύγκλιση. Βασίλειος Γκίκας Ακαδημαϊκός

 

 

Βασίλειος Γκίκας,  Ακαδημαϊκός

 

 

Παρουσιάζω εκτιμήσεις για τη διανομή του ετήσιου εισοδήματος μεταξύ όλων των Παγκόσμιων Πολιτών τους τελευταίους δύο αιώνες.

Για να καταστήσουμε τα Έσοδα συγκρίσιμα μεταξύ των Χωρών και του Χρόνου, τα ημερήσια έσοδα μετρούνται στο διεθνές – $, ένα υποθετικό Νόμισμα που θ’ αγοράσει μια συγκρίσιμη ποσότητα Προϊόντων κι Υπηρεσιών που το δολάριο ΗΠΑ θ’ αγοράσει στις Η.Π.Α. το 2021.

Η κατανομή των εσόδων εμφανίζεται σε 3 χρονικά σημεία:

Το 1800 λίγες χώρες είχαν επιτύχει οικονομική ανάπτυξη. Η πλειοψηφία του κόσμου ζούσε στη φτώχεια, με ένα εισόδημα παρόμοιο με τις φτωχότερες χώρες σήμερα. Η είσοδος στην παγκόσμια ακραία φτώχεια δείχνει ότι στις αρχές του 19ου αιώνα η τεράστια πλειοψηφία – πάνω από το 80% – του κόσμου ζούσε σε υλικές συνθήκες που θα χαρακτηριζόμασταν σήμερα ως η ακραία φτώχεια.

Το 1975, 175 χρόνια αργότερα, ο Κόσμος είχε αλλάξει, είχε γίνει πολύ άνισος. Η κατανομή του παγκόσμιου εισοδήματος γινόταν με δύο τρόπους, με το σχήμα δύο καμπυλών καμήλας: μία καμπή κάτω από τη γραμμή της φτώχειας της Διεθνούς και ένα δεύτερο χτύπημα με σημαντικά υψηλότερα εισοδήματα. Ο Κόσμος χωρίστηκε σε έναν Φτωχό, αναπτυσσόμενο κόσμο και έναν αναπτυγμένο κόσμο, ο οποίος ήταν περισσότερο από 10 φορές πιο πλούσιος.

Τις επόμενες 4 δεκαετίες η παγκόσμια διανομή εισοδήματος άλλαξε δραματικά. Υπήρξε σύγκλιση των εισοδημάτων: σε πολλές φτωχότερες χώρες, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία, τα εισοδήματα αυξήθηκαν γρηγορότερα από ό,τι σε πλούσιες χώρες. Ενώ οι τεράστιες διαφορές εισοδήματος παραμένουν, ο κόσμος, πλέον, κατανεμήθηκε με προσοχή στις δύο Ομάδες, των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Έχουμε μετακομίσει από μία διπλή καμπύλη σε μία παγκόσμια καμπύλη. Ταυτόχρονα, η διανομή έχει μετατοπιστεί επίσης προς τα δεξιά: τα έσοδα πολλών από τους φτωχότερους πολίτες του κόσμου έχουν αυξηθεί και η ακραία φτώχεια έχει πέσει πιο γρήγορα από ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου.

Η παγκόσμια εισοδηματική ανισότητα αυξήθηκε για 2 αιώνες και τώρα μειώνεται.

Παρουσιάζω την κατανομή εισοδημάτων μεταξύ 1988 και 2011. Για να δείτε την αλλαγή με την πάροδο του χρόνου, επιλέξτε τα έτη ακριβώς πάνω από τη διανομή. Η μεταβολή από το 1820 στο έτος 2000 βασίζεται σε εκτιμήσεις του μέσου όρου του πληθωρισμού προσαρμοσμένου κατά μέσον όρο εισοδήματος ανά χώρα (κατά κεφαλήν Α.Ε.Π) και ενός μέτρου της ανισότητας εισοδήματος μόνο σε μια χώρα. Μας δίνει μια γενική ιδέα για το πώς άλλαξε η κατανομή των εισοδημάτων, αλλά δεν είναι πολύ λεπτομερής και δεν είναι πολύ ακριβής. Σε αντίθεση με αυτό, η δουλειά μου βασίζεται σε πολύ πιο λεπτομερή στοιχεία για τα νοικοκυριά.

Αυτά τα δεδομένα μετρούν το εισόδημα των νοικοκυριών σε κάθε δισεκατομμύριο της κατανομής εσόδων και χρησιμοποίησα αυτές τις πληροφορίες για να φτάσω στην παγκόσμια κατανομή εισοδήματος. Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μπορώ να προχωρήσω μόνο με την πάροδο του χρόνου καθώς διεξήχθησαν έρευνες για τα νοικοκυριά.

Η απεικόνιση δείχνει το τέλος της μακράς εποχής στην ανθρώπινη ιστορία στην οποία η παγκόσμια ανισότητα αυξάνεται. Ξεκινώντας από την εκβιομηχάνιση στη Βορειοδυτική Ευρώπη, τα εισοδήματα σε αυτό το μέρος του κόσμου άρχισαν να αυξάνονται, ενώ η Υλικού Ευημερία στον υπόλοιπο κόσμο παρέμεινε χαμηλή. Ενώ ορισμένες χώρες ακολούθησαν την ευρωπαϊκή βιομηχανία – με πρώτες τη Βόρεια Αμερική, την Ωκεανία και ορισμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής και αργότερα την Ιαπωνία και την Ανατολική Ασία – άλλες χώρες στην Ασία και την Αφρική παρέμειναν φτωχές. Ως συνέπεια αυτού, η παγκόσμια ανισότητα αυξήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο στην περίοδο που παρουσιάστηκε σε αυτήν την απεικόνιση έγινε αυτή η αλλαγή: με την ταχεία ανάπτυξη σε μεγάλο μέρος της Ασίας ειδικότερα, η παγκόσμια κατανομή εισοδήματος έγινε λιγότερο ανόμοια. Τα έσοδα του φτωχότερου μισού του παγκόσμιου πληθυσμού αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα του πλουσιότερου μισού του παγκόσμιου πληθυσμού.

Τα τελευταία στοιχεία για την παγκόσμια ανισότητα και μια ματιά στο μέλλον.

Η παγκόσμια διανομή εισοδήματος άλλαξε τη δεκαετία μέχρι το 2019. Η παγκόσμια ανισότητα μειώθηκε: η παγκόσμια ανισότητα μειώθηκε, αλλά η πολύ μεγάλη παγκόσμια ανισότητα εξακολουθεί να είναι: το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πολύ χαμηλά εισοδήματα και η διανομή του εισοδήματος εκτείνεται πολύ μακριά από τα υψηλότερα εισοδήματα και εισοδήματα πάνω από 14.000 διεθνείς – $ έχει κοπεί.

Μια δεύτερη εντυπωσιακή και πολύ θετική παγκόσμια ανάπτυξη είναι η άνοδος του παγκόσμιου μεσαίου εισοδήματος. Το 2003, το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε λιγότερο από 1.090 διεθνείς – $ ανά έτος και το άλλο μισό ζούσε πάνω από 1.090 διεθνείς – $. Αυτό το επίπεδο παγκόσμιου μέσου εισοδήματος έχει σχεδόν διπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία και ήταν 2.010 διεθνή – $ το 2019.

Τολμώ να κάνω μια προβολή για το τι θα φανεί η παγκόσμια ανισότητα κατά το 2035. Υποθέτοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης, προτείνω η παγκόσμια ανισότητα να μειωθεί περαιτέρω. Ταυτόχρονα, τα φτωχότερα μισά έσοδα του κόσμου θα συνεχίσουν να αυξάνονται έντονα, ώστε το παγκόσμιο μέσο εισόδημα να διπλασιαστεί και να φτάσει τα 4.000 διεθνή – $. το 2035.

Πώς η παγκόσμια ανισότητα μεταβλήθηκε από το 2003 έως το 2019

Δείχνω το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα για όλους τους Παγκόσμιους Πολίτες τόσο το 2003 όσο και το 2019.

Η αύξηση της ευημερίας και η μείωση της φτώχειας είναι σημαντική. Το αποκοπή εισοδήματος των φτωχότερων 10% έχει αυξηθεί από 260 διεθνείς – $ 480 σε διεθνή – $ και το μέσο εισόδημα έχει σχεδόν διπλασιαστεί από 1.100 διεθνείς – $ σε 2.010. Το παγκόσμιο μέσο εισόδημα για το 2013 είναι 5.375 διεθνή – $.

Η παγκόσμια εισοδηματική ανισότητα είναι πολύ υψηλή και θα παραμείνει πολύ υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η προοπτική δείχνει ακόμα πιο καθαρά το ακόμη υψηλό επίπεδο παγκόσμιας ανισότητας. Η αποκοπή στο πλουσιότερο 10% του κόσμου το 2019 ήταν 14.500 Int-$, η αποκοπή για το φτωχότερο 10% ήταν 480 Int- $. Ο λόγος είναι 30,2%. Ενώ η παγκόσμια ανισότητα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, τώρα ζούμε σε περίοδο φθίνουσας ανισότητας: το 2003 ο δείκτης αυτός ήταν 37,6%.

Λαμβάνοντας την ιστορική εμπειρία ως οδηγό για το τι είναι δυνατόν στο μέλλον, θα πρέπει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η Παγκόσμια Ανισότητα θα παραμείνει υψηλή εδώ και πολύ καιρό. Για να κατανοήσουμε αυτό, μπορώ να ρωτήσω πόσο καιρό θα χρειαζόταν για όσους έχουν εισοδήματα με τη φτωχότερη αποκοπή 10% να επιτύχουν τα τρέχοντα εισοδήματα της πλουσιότερης αποκοπής 10%, η οποία είναι 14.500 διεθνή – $. Αυτό το Επίπεδο Εισοδήματος είναι κατά προσέγγιση το επίπεδο του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π πάνω από το οποίο το ποσοστό της φτώχειας πλησιάζει το 0% στις περισσότερες χώρες.

Ακόμη και κάτω από ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο, θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες για τους φτωχούς να φθάσουν στο επίπεδο εισοδήματος του παγκόσμιου κορυφαίου 10%. Το 2% είναι περίπου ο ρυθμός αύξησης που οι πλουσιότερες χώρες σήμερα παρουσίασαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι φτωχότερες χώρες μπορούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάπτυξη, αλλά δεν έχουμε δει ποσοστά αύξησης άνω του 6% σε χρονικό πλαίσιο όσο είναι απαραίτητο για να φτάσουμε στο επίπεδο του παγκόσμιου 10% σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αν το παρελθόν είναι ένας καλός οδηγός για το μέλλον, ο κόσμος θα είναι πολύ πιθανό να είναι εξαιρετικά ανόμοιος για πολύ καιρό.

Post Author: athensupdategr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *