Όμιλος ΟΤΕ: Υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με COVID-19

  Ένα πολύτιμο εργαλείο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Άμεση καταγραφή κρουσμάτων και παρακολούθηση εξέλιξής τους σε πραγματικό χρόνο Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer, για το Υπουργείο Υγείας, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ). Το […]