Προτάσεις για συμβολή στην επιτυχή απάντηση στο συνεχιζόμενο πρόβλημα υποβάθμισης του Διεθνούς προφίλ της Ελλάδας

Δρ. Στέφανος Βογαζιανός -Roy Εθνολόγος.  Μόνιμο Μέλος Γενικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Γλασκώβης Μ.Βρετανίας.  Αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ, μέλος Διεθνούς
Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, Florida, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανύουμε μία φάση συνεχιζόμενης υποβάθμισης του

ευρύτερου προφίλ της χώρας μας, σαν έμμεση συνέπεια της

παρατεινόμενης κρίσης του χρέους που μας επεσώρευσαν

κάκιστες κυβερνητικές διαχειρίσεις σε βάθος χρόνου. Η Δύση

δεν είχε ποτέ σε ιδιαίτερη υπόληψη τη νεώτερη Ελλάδα, τόσο

εξ αιτίας της μόνιμα μειονεκτικής της οικονομικά και

βιομηχανικά θέσης , απόρροια του χαμηλού της βαθμού

ανάπτυξης που με τη σειρά του είναι συνέπεια της ιδιαίτερα

αργοπορημένης ένταξης της χώρας στην βιομηχανική

επανάσταση και στα παράγωγά της , όσο και της εν τινι

μέτρω ερμαφρόδιτης κατά τους τελευταίους πέντε αιώνες

πολιτισμικής εικόνας των Ελλήνων , αποτέλεσμα της

ιδιαίτερα ταραχώδους ιστορικής-πολιτικής εξέλιξης της

χώρας κατ’ αυτήν την περίοδο αλλά και της ιδιάζουσας

γεωγραφικής της θέσης , παράγοντες που την καθιστούν

ανήμπορη να ανήκει με σαφήνεια σε κάποιο συγκεκριμένο

πολιτισμικό πλέγμα.

 

Η Ελλάδα δεν μπορεί ν’ αντιδράσει στο κλίμα υποβάθμισης

του προφίλ της μέσω οικονομικών επιτευγμάτων ,σε μια

φάση που μάχεται ν’ αποφύγει τη χρεωκοπία της, ούτε

βέβαια μέσω βιομηχανικών ή τεχνολογικών ανοιγμάτων

αφού ούτε σ’ αυτούς τους τομείς κατέχει πλεονεκτική θέση.

Δυστυχώς ούτε στον επιστημονικό τομέα μπορεί να

εντυπωσιάσει, αφού ο νεποτισμός των πανεπιστημιακών

λειτουργών , η μανιώδης τάση περιχαράκωσης των

κεκτημένων και η οικονομική δυσπραγία αποτελούν

πανίσχυρα ανασταλτικά στοιχεία στις όποιες απόπειρες

ριζοσπαστικής επιστημονικής έρευνας, κάνοντας τις όποιες

αξιόλογες επιστημονικές παρουσίες να στρέφονται σε

ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού για να επενδύσουν εκεί

τις όποιες φιλοδοξίες τους.

 

Τα μόνα πεδία στα οποία η Ελλάδα μπορεί να προβάλλει

αξιοπρεπείς έως και εντυπωσιακές πρωτοβουλίες είναι, κατά

τη γνώμη του γράφοντος, η διαχείριση της πολιτιστικής της

παρακαταθήκης , η ναυτιλία της και ο αθλητισμός της.

Όσον αφορά το πρώτο, η Ελλάδα είναι σίγουρα μία

υπερδύναμη στο παγκόσμιο πολιτιστικό απόθεμα και

οφείλει να διαχειρίζεται αυτή της την ιδιότητα κατάλληλα

,αφού είναι ο μόνος τομέας στον οποίο η προσφορά της δεν

γνωρίζει καμία διεθνή αμφισβήτηση. Οι εκάστοτε

κυβερνήσεις οφείλουν να δίνουν τεράστια προσοχή στον

τομέα αυτό , προσοχή που θα μπορούσε να συνοψισθεί στις

ακόλουθες δράσεις :

 

1) Διάθεση σοβαρών κονδυλίων (έστω με περικοπή από

άλλους τομείς ) για την επιδότηση ποικίλης φύσεως

πολιτισμικών προγραμμάτων από νομαρχίες, δήμους,

εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους σοβαρούς πολιτισμικούς

φορείς , όπως είναι εκείνοι οι Όμιλοι για την ΟΥΝΕΣΚΟ που

αποδεδειγμένα έχουν να επιδείξουν ποιοτικό πολιτισμικό

έργο.

 

2) Διάθεση κονδυλίων για προώθηση εκστρατειών

διαφήμισης της χώρας μας στο εξωτερικό μέσα από τις

σχετικές πρεσβείες και προξενεία , κυρίως στις χώρες εκείνες

που το τουριστικό προϊόν μας δεν τις έχει εντυπωσιάσει

ακόμα και δεν στέλνουν , σαν συνέπεια , ικανό αριθμό

τουριστών κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η κατάλληλη

προώθηση στις ανάλογες πρεσβείες μας στις χώρες αυτές του

πολιτισμικού μας προφίλ μπορεί να έχει θαυμαστά

αποτελέσματα και στον οικονομικό τομέα με την αύξηση

εισροής συναλλάγματος.

 

3) Δημιουργία όσων το δυνατόν περισσότερων δικτυακών

τόπων στο Ιντερνετ όπου θα προβάλλεται από κατάλληλους

ειδικούς η πολιτιστική προσφορά και παράδοση της χώρας

συνολικά, κατά περιοχή και εποχή και κατά τομέα. Τα

αρμόδια Υπουργεία πρέπει να κινητοποιηθούν τάχιστα προς

αυτήν την κατεύθυνση και να δημιουργήσουν ομάδες

επιστημόνων που θ’ αναλάβουν αυτό το έργο, αξιοποιώντας

αλλά και αμείβοντας αφ’ ενός ένα σημαντικό κομμάτι του

επιστημονικού δυναμικού της χώρας που εδώ και καιρό είναι

άνεργο και αφ’ ετέρου δίνοντας ισχυρή ώθηση στον τομέα της

ενημέρωσης για το πολιτισμικό μας προϊόν σε παγκόσμια

κλίμακα.

 

Όσον αφορά την ναυτιλία μας που πάντοτε ήταν από τις

κορυφαίες παγκοσμίως τουλάχιστον όσον αφορά τα υπό

Ελληνική σημαία πλοία, θα πρέπει το καθεστώς

φορολόγησης ν’ αλλάξει επί το αυστηρότερο μια και η

παρούσα κατάσταση κάνει τα έσοδα απ’ την φορολόγηση των

σκαφών να είναι ελάχιστα , κάτι που είναι και ένα απ’ τα

μεγαλύτερα κίνητρα για να βάζουν ελληνική σημαία ξένοι

ιδιοκτήτες στα πλοία τους. Έχει υπολογισθεί ότι με

αυστηρότερη φορολόγηση , τα έσοδα από τα υπό ελληνική

σημαία πλοία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν ένα μεγάλο

μέρος του εξωτερικού χρέους της χώρας.

 

Έρχομαι τέλος στο θέμα του αθλητισμού. Η Ελλάδα έχει

δώσει σοβαρά διαπιστευτήρια των μεγάλων ικανοτήτων της

κατά καιρούς σε αρκετά αθλήματα σε μεγάλες διοργανώσεις

και αυτό που απαιτείται είναι πάνω απ’ όλα μεγαλύτερη

σοβαρότητα, αυτοπεποίθηση και πολύ πιο αυξημένο

αίσθημα εθνικής συνείδησης από τους Έλληνες αθλητές.

Άφησα σκόπιμα έξω το κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης

γιατί καίτοι σίγουρα σοβαρό, δεν πιστεύω ότι αποτελεί την

βασική αιτία της μόνιμης αγωνιστικής ανακολουθίας των

Ελλήνων αθλητών. Η βασικότερη αιτία της αστάθειας τους

και των αποτυχιών τους ύστερα από κάποια μεγάλη επιτυχία

φρονώ ότι είναι η βαθύτερη εκτίμησή τους ότι δεν

Χρειάζονται περαιτέρω επιτυχίες αφού η Ελλάδα δεν

είναι ικανή για μόνιμες διακρίσεις. Εδώ ωστόσο είναι το

κλειδί του όλου ζητήματος. Η Ελλάδα είναι ικανή για

συχνές ακόμα και μόνιμες διακρίσεις και τουλάχιστον σε

κάποια αθλήματα. Γι’ αυτό θα πρέπει στο μάθημα της

αθλητικής ψυχολογίας να γράφονται και να διδάσκονται

βιβλία που να εστιάζουν στον πλήρη εξοβελισμό αυτής της

ολέθριας νοοτροπίας που έχει στερήσει την χώρα από πλήθος

διακρίσεις .

 

Το θέμα της μεγιστοποίησης της εθνικής συνείδησης για

όσους εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς οργανώσεις είναι

επίσης μείζονος σημασίας και ο γράφων εκτιμά ότι όσοι

αθλητές σ’ οιοδήποτε άθλημα επιδεικνύουν παρατεταμένη

αδιαφορία πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά με

αναστολή της αθλητικής τους ιδιότητας και βαριά χρηματικά

πρόστιμα.

 

Τέλος η προνομιακή επιδότηση ορισμένων μόνο

αθλημάτων που έχουν επανειλημμένα προβάλλει τον

Ελληνικό αθλητισμό, θα βοηθούσε τη χώρα να κάνει

πρωταθλητισμό μόνο εκεί που έχει σοβαρές προδιαγραφές

για συνεχείς επιτυχίες.

 

Κλείνω αυτό το σημείωμα ευχόμενος οι παραπάνω προτάσεις

να βρεθεί τρόπος να φτάσουν με κάποιο τρόπο σε γραφεία

αρμοδίων που εμφορούμενοι από την ίδια αγάπη με τον

γράφοντα για την Ελλάδα, ίσως και μεγαλύτερη, θα

φροντίσουν να υλοποιήσουν κάποιες τουλάχιστον απ’ αυτές

ώστε η χώρα να μπορεί κάποια μέρα ν’ ατενίζει τις ομόλογες

της με την υπερηφάνεια που της επιβάλλει η ιστορία της.

 

 

 

Στέφανος Βογαζιανός Ρόυ – Σύντομο Βιογραφικό

      

Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών

με μεταπτυχιακές σπουδές στα Παν/μια Εδιμβούργου

και Γλασκώβης όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Συγκριτικής

Εθνολογίας με εξειδίκευση στην πολιτισμική διαδραστικότητα Ινδοευρωπαϊκών

και Σημιτικών πολιτισμών της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Α. Μεσόγειο. 

Είναι μόνιμο Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Παν/μίου

Γλασκώβης . Μέλος Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών , στη Φλόριντα

των ΗΠΑ και τέως Συγγραφέας και Κριτικός Επιστημονικού και Διδακτικού υλικού

Ελληνικού Ανοιχτού  Παν/μίου στην Ενότητα «Ελληνική Διασπορά» του Τομέα

«Ελληνικός Πολιτισμός»

 

-Συνεργάτης Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών-

Ιστορικών Επιθεωρήσεων και Ομιλητής σε διεθνή

Συνέδρια και τηλεοπτικές εκπομπές με θέματα την

Ιστορικότητα της Βίβλου , την διαπολιτισμική

διαδραστικότητα Λαών της Ανατολικής Μεσογείου στην Ύστερη

Εποχή του Χαλκού και την επίδραση μυθολογικών κύκλων

σε μείζονες μεταγενέστερες θρησκευτικές αντιλήψεις.

-Διδάκτωρ Πρακτικής Φιλοσοφίας του παν/μίου του

Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ ( ΠΦΦ, www.wpf-

unesco.org ).

 

-Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης εισερχομένων

επιστημονικών συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης του

Παν/μίου Γλασκώβης , ιστορικού Διδακτικού Υλικού

για μεταπτυχιακά σεμινάρια και προόδου συγγραφής

μεταπτυχιακών διατριβών στον Τομέα της Ιστορικής

Ερμηνείας της Βίβλου και των διαπολιτισμικών και

φυλετικών συγχρωτισμών πολιτισμών της

Ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του

Χαλκού στο ίδιο Παν/μιο.

 

-Καθηγητής Business English σε σεμινάρια στελεχών

επιχειρήσεων.

– Προϊστάμενος κεντρικού παραρτήματος Αθηνών του

Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ (Π.Φ.Φ) και Αντιπρόεδρος του,

σε διεθνές επίπεδο.

-Διευθυντής εξ αποστάσεως Σπουδών Σωκρατικής Σχολής του Π.Φ.Φ.

– Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Π.Φ.Φ .

-Τέως Αντιπρόεδρος Ομίλου για την UNESCO Τεχνών,

Λόγου και Επιστημών Ελλάδας.

– Μέλος Δ.Σ του Παγκόσμιου Πολιτιστικού κέντρου

ΟΛΥΜΠΟΣ και Διδάσκων στο εκεί εξ αποστάσεως

Ανοικτό , avatar e-learning παν/μιο στον Τομέα της Πολιτισμικής

και Φυλετικής Διαδραστικότητας κατά την Ύστερη Εποχή του

Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο.

 

– Μέλος αντιπροσωπευτικής επιστημονικής ομάδος που

εκπροσώπησε το Π.Φ.Φ στις διεθνούς συμμετοχής

εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας της Φιλοσοφίας

στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας το 2018 και

2019 και αρθρογράφος στον συλλεκτικό , παγκόσμιας

συμμετοχής τόμο « Το Πνεύμα της Φιλοσοφίας»

σε έκδοση του εκεί Εθνικού Παραρτήματος του Π.Φ.Φ.

(roysteve2001@hotmail.com

riddleblaster@gmail.com )

 

Post Author: athensupdategr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *