Χρηματοδότηση 3 εκ. € στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

    Τη χρηματοδότηση ύψους 3 εκ. Ευρώ με στόχο τη περιβαλλοντική αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του Πάρκου Τρίτση, ενέκρινε το Διοικητικό συμβούλιο του πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας . Ήταν μια πρόταση του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” που εποπτεύεται από την περιφέρεια Αττικής. Το συγκεκριμένο έργο αναβάθμισης αναμένεται να […]