Διάλεξη- Φίλιππος Νικολόπουλος. Η Φιλοσοφία και η Κοινωνιολογία του Δικαίου: Μία συγκριτική διερεύνηση

    Τα θέματα που ανέπτυξε ο καθηγητής Φ. Νικολόπουλος 1. Τι είναι Δίκαιο. Ο διττός χαρακτήρας του Δικαίου. 2. Ορισμός της Φιλοσοφίας και της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. 3. Βασική εννοιολογική της Νομικής Επιστήμης (ο κανόνας δικαίου, το υποχρεωτικό του κανόνα δικαίου, κανόνες μετά κυρώσεων και άνευ κυρώσεων, jus cogens, jus dispositivum, de lege lata, […]