Τα συμφέροντα του πυρήνα και η παγκοσμιοποίηση

    Συνέντευξη με το Δρ. Φυσικών επιστημών Κων. Τομόπουλο (B Μέρος) Κε Τομόπουλε, για να λύσει ο άνθρωπος τα προβλήματα πρέπει να φθάσει στον πυρήνα της κατάστασης, το κέντρο που τα δημιουργεί; Ασφαλώς το κέντρο που τα δημιουργεί αυτά είναι ότι ο άνθρωπος. Έζησε ένα εκατομμύριο χρόνια ως ανθρωποειδές και το οποίο μέσα σε […]

Τα συμφέροντα του πυρήνα και η παγκοσμιοποίηση

  Συνέντευξη με το Δρ. Φυσικών επιστημών Κων. Τομόπουλο (Α Μέρος).   Ο άνθρωπος πέρασε σε τελειοποιημένη βία, η οποία δεν φαίνεται καν. Αυτός ο άνθρωπος, Ο Homo-Economicus, όπου το οικονομικό σκέλος αποτελεί την ουσία της ύπαρξής του σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχει εξελιχθεί καθόλου. Όπως μας λέει ο Κων. Τομόπουλος, είναι πολύ πιο […]