Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Γράφει η Μαρία Άνθη

        “Η Ελλάδα, θα πρέπει να απαιτήσει εδώ και τώρα επιβολή νομικών κυρώσεων στην Τουρκία και να θέσει το θέμα της κοινής προάσπισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Η δε Ευρώπη, θα πρέπει κάποτε να αποκτήσει ενιαία πολιτική συνείδηση”.   Αυτή τη χρονική περίοδο, έχουμε κορύφωση της έντασης των πιέσεων από την […]