Η ανάδειξη των μαθηματικών στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Γράφει η Μαρία Άνθη

  Εισαγωγή Η λέξη αριθμός παράγεται από το ρήμα ἄρω που σημαίνει αρμόζω, ταιριάζω κι από την ίδια ρίζα παράγονται οι λέξεις άρτιος, άριστος, αρμονία. Ετυμολογικώς οι αριθμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την αρμονία του φυσικού στερεώματος και μέσα εκεί βρίσκεται και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ένα με αυτό το μαθηματικό όλον. Πρώτος ο […]