Προτάσεις για συμβολή στην επιτυχή απάντηση στο συνεχιζόμενο πρόβλημα υποβάθμισης του Διεθνούς προφίλ της Ελλάδας

                                                        Διανύουμε μία φάση συνεχιζόμενης υποβάθμισης του ευρύτερου προφίλ της χώρας μας, σαν έμμεση συνέπεια της παρατεινόμενης κρίσης του χρέους που μας επεσώρευσαν κάκιστες κυβερνητικές διαχειρίσεις σε βάθος […]