Προφήτες του Τρίτου κύματος. Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

            Κάθε εποχή και μια μεγάλη ιστορική εποποιία. Κάθε εποχή και ένα κύμα πολιτισμού Κάθε καιρός και οι προφήτες του.. Στο πρώτο κύμα οι καλλιεργητές και οι μαστόροι Καβάλα στο κύμα οι πολέμαρχοι λεηλατούν και οι γαιοκτήμονες ακμάζουν΄. Οι δούλοι είναι μόνο να δουλεύουν σαν τα ζώα, σαν τα βόδια […]