Μια κριτική αναδίφηση της καταγωγής ορισμένων φυλών του Ισραήλ και πιθανολόγηση σχέσης τους με Αιγαιακά φύλα. Γράφει ο Στέφανος Βογαζιανός – Roy

                                                                    Στέφανος Βογαζιανός – Roy Ιστορικός – Εθνολόγος     Ο τρόπος αναφοράς ορισμένων από τις φυλές του Ισραήλ στα κείμενα της […]