οικονομία Βασίλειος Γκίκας

Η Ιστορία της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας. Παγκόσμια απόκλιση ακολουθούμενη από σύγκλιση. Βασίλειος Γκίκας Ακαδημαϊκός

        Παρουσιάζω εκτιμήσεις για τη διανομή του ετήσιου εισοδήματος μεταξύ όλων των Παγκόσμιων Πολιτών τους τελευταίους δύο αιώνες. Για να καταστήσουμε τα Έσοδα συγκρίσιμα μεταξύ των Χωρών και του Χρόνου, τα ημερήσια έσοδα μετρούνται στο διεθνές – $, ένα υποθετικό Νόμισμα που θ’ αγοράσει μια συγκρίσιμη ποσότητα Προϊόντων κι Υπηρεσιών που το […]