Με e-mail ή κούριερ στην εφορία οι κληρονομιές, η πώληση και δωρεά ακινήτου. Άρθρο του Χρήστου Ηλιόπουλου

      Μέχρι σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας της κληρονομίας στην Ελλάδα είναι η υποβολή Δήλωσης Φόρου Κληρονομίας. Μία σειρά από έγγραφα, όπως κυρίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου, με επίσημη μετάφραση αν αφορά αλλοδαπό που έχει περιουσία στην Ελλάδα και με Αποστίλλη ή άλλη επικύρωση, ανάλογα το αλλοδαπό κράτος, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών […]