Αντικατοπτρισμός και παρεμβολή στο χώρο μέσω του Αιθέρα. Γράφει η Μαρία Άνθη

    Ο Αντικατοπτρισμός έχει ευθείες γραμμές και αντιστρόφως ανάλογη εικόνα ίση με την άλλη. Η παρεμβολή εισρέει ενεργειακά σε συγκεκριμένο σημείο, η ενέργεια κανείς δεν ξέρει που μπορεί να εμφανισθεί. Άλλοτε είναι μόνιμη σε συγκεκριμένο χώρο κι άλλοτε περαστική. Παρεμβάλλεται κάτι για λίγο και φεύγει. Έχουμε ασθενής και ισχυρή παρεμβολή. Π.χ. στη Πεντέλη εκεί […]