Διάλεξη- Φίλιππος Νικολόπουλος. Η Φιλοσοφία και η Κοινωνιολογία του Δικαίου: Μία συγκριτική διερεύνηση

    Τα θέματα που ανέπτυξε ο καθηγητής Φ. Νικολόπουλος 1. Τι είναι Δίκαιο. Ο διττός χαρακτήρας του Δικαίου. 2. Ορισμός της Φιλοσοφίας και της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. 3. Βασική εννοιολογική της Νομικής Επιστήμης (ο κανόνας δικαίου, το υποχρεωτικό του κανόνα δικαίου, κανόνες μετά κυρώσεων και άνευ κυρώσεων, jus cogens, jus dispositivum, de lege lata, […]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. Του Βασιλείου Γκίκα Ακαδημαϊκού

    Εισαγωγή Παρόλο που οι Κοινωνιολόγοι συμφωνούν πως ο όρος Κοινωνιολογία προσδιορίζει την επιστημονική μελέτη των Συλλογικών Εκδηλώσεων των Ανθρώπων (Κοινωνική Συμπεριφορά ή Δράση), με τη μορφή Κοινωνικών Φαινομένων (Ήθη, Θεσμοί και Κοινωνικές Πεποιθήσεις), διαφωνούν σχετικά με: 1. Τη φύση της Επιστημονικής Μεθόδου οπού θα πρέπει να εφαρμοστεί στα Κοινωνικά Φαινόμενα. 2. Το περιεχόμενο […]