Στάση Sinthasana

Γιόγκα για χαλάρωση, συγκέντρωση και διαλογισμό από τον Ηλία Κατσιάμπα

Από τις πάμπολλες θεραπευτικές επί το πλείστον στάσεις της γιόγκα, υπάρχουν κι ορισμένες που για σειρά λόγων είναι και οι μόνες ενδεδειγμένες για χαλάρωση-αφαίρεση, για συγκέντρωση και για διαλογισμό. Κυρίαρχες μεταξύ αυτών είναι οι κάτωθι: Πανταμσάνα ή Λωτός, Σιντχασάνα ή ολοκληρωμένη στάση, Σβαστικασάνα ή Ευοίωση στάση, Σουκχασάνα ή στάση σταυροποδιού ή εύκολη στάση, Βαζρασάνα ή […]