ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. Του Βασιλείου Γκίκα Ακαδημαϊκού

    Εισαγωγή Παρόλο που οι Κοινωνιολόγοι συμφωνούν πως ο όρος Κοινωνιολογία προσδιορίζει την επιστημονική μελέτη των Συλλογικών Εκδηλώσεων των Ανθρώπων (Κοινωνική Συμπεριφορά ή Δράση), με τη μορφή Κοινωνικών Φαινομένων (Ήθη, Θεσμοί και Κοινωνικές Πεποιθήσεις), διαφωνούν σχετικά με: 1. Τη φύση της Επιστημονικής Μεθόδου οπού θα πρέπει να εφαρμοστεί στα Κοινωνικά Φαινόμενα. 2. Το περιεχόμενο […]