Η Φιλοσοφία του Παρμενίδη. Γράφει ο Βασίλειος Γκίκας

          Ο Παρμενίδης ήταν Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Ελέα της Μεγάλης Ελλάδας στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., σ’ ένα περιβάλλον επηρεασμένο από τις απόψεις του Πυθαγόρα και του Ξενοφάνη. Θεωρείται η πλέον πρωτότυπη μορφή της Προσωκρατικής Σκέψης. Σε αντίθεση με τους Ίωνες Φυσιολόγους δεν αναζητά την Ενότητα του Κόσμου […]