Δημοκρατία σε Ιστορική Καμπή

        Συνέντευξη στη  Μαρία  Άνθη Η δημοκρατία σήμερα βρίσκεται σε ιστορική καμπή καθώς αλλάζουν κυρίως οι αντικειμενικές συνθήκες στις τεχνολογίες και στην οικονομία που καθορίζουν το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Η  δημοκρατία εξάλλου δεν είχε  πάντοτε γραμμική εξέλιξη στην ιστορία αλλά έκανε άλματα και πισωγυρίσματα. Στην αρχαιότητα πρώτα εφαρμόστηκε ως […]