Η Ανθεκτικότητα της Κίνας κλονίζει τη Δύση. Γράφει η Μαρία Άνθη

    Η Δημοκρατία της Δύσης αποδεικνύεται στο οικονομικό της μοντέλο μια ολιγαρχία, η οποία αγνοεί τις βασικές ανάγκες των πολλών και επενδύει τους πόρους στη μεγάλη κερδοσκοπία. Αυτό εφάρμοσε στην ενέργεια, στην υγεία, στη παιδεία και σε μια σειρά από άλλους τομείς. Μετέφερε το κέντρο βάρους στην άυλη οικονομία και υποβάθμισε τη πραγματική οικονομία. […]